Pretraživanje

Kutak za poslodavce

Korisnici Mreže za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje su motivirane mlade osobe koje će kroz projekt dobiti pripremu za zapošljavanje kao i neke od stručnih vještina.

Temeljem iskustva rada s pojedinim korisnikom, Mentori za mlade Projekta mogu povezati pojedine korisnike sa specifičnim kompetencijama i potrebama pojedinog poslodavca te pomoći da stupite u međusobni kontakt radi mogućeg zaposlenja. Mentori za mlade mogu poslodavcima pružiti podršku u procesu zapošljavanja kao i kod uvođenja u posao naših korisnika, a s ciljem da osiguramo međusobno zadovoljstvo, kako korisnika, tako i poslodavca.

Za puno uključivanje u društvo, nužno je uključivanje u svijet rada, a za to nam je podrška poslodavaca neophodna.

Ako ste poslodavac koji želi biti jedna stepenica na putu do ostvarenja punog potencijala mlade osobe (iz skrbi), javite nam se!
 

 
*Sadržaj cjelokupne mrežne stranice projekta "Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje" isključiva je odgovornost Grada Zagreba