Pretraživanje

O projektu

Grad Zagreb je 18. svibnja 2018. godine s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, za provedbu projekta „Mreža za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje“.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda temeljem Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Podrška programima usmjerenim mladima u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Ukupna vrijednost projekta -  696.573,25 kuna
(85% bespovratnih sredstava koje sufinancira Europske unija iz Europskog socijalnog fonda - 592.087,26 kuna)

Projekt započeo - 18. svibnja 2018.
Trajanje projekta  - 18 mjeseci
Nositelj projekta - Grad Zagreb
Partneri na projektu: Ambidekster klub, Hrabri telefon, Udruga "Igra" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći i Udruženje "Djeca prva"

Osnovni cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja za mlade s problemima u ponašanju koji izlaze iz alternativne skrbi (domovi i stambene zajednice) i koji su u riziku od napuštanja obrazovanja, kroz Mrežu za mlade Grada Zagreba.

Očekivani rezultati projekta:
  1. Uspostavljanje Mreže za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje;
  2. Pružena podrška za socijalno uključivanje mladih s problemima u ponašanju – priprema i tranzicijska podrška.
 
*Sadržaj cjelokupne mrežne stranice projekta "Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje" isključiva je odgovornost Grada Zagreba