Pretraživanje

HRABRI TELEFON

Hrabri telefon je neprofitna nevladina organizacija osnovana s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te pružanja direktne pomoći i podrške djeci i njihovim obiteljima.

Najprepoznatljiviji je po savjetodavnoj liniji za djecu 116-111, no uz nju provodi preko 10 projekata i programa.

Ciljevi Hrabrog telefona su:
  • Zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja
  • Pružanje psihosocijalne pomoći djeci i njihovim obiteljima
  • Prevencija neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih
  • Podizanje javne svijesti o pravima djece
Načela rada Hrabrog telefona su:
  • DOSTUPNOST – sve aktivnosti i usluge su BESPLATNE;
  • POVJERLJIVOST – informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke analize i NISU DOSTUPNE JAVNOSTI;
  • NAJBOLJI INTERES DJETETA – savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom.

Centralni ured

Adresa:
Telefon:
(+385) 1 3793 000
E-mail:
info@hrabritelefon.hr

Web stranica:
https://hrabritelefon.hr/

 
 
*Sadržaj cjelokupne mrežne stranice projekta "Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje" isključiva je odgovornost Grada Zagreba