Pretraživanje

Udruga "IGRA" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Udruga Igra za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći (skraćeno "Igra"") nevladina je organizacija registrirana 1999. godine.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći kroz programe i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja djece, mladih i obitelji, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

Igra je danas jedan od važnijih dionika u području razvoja i pružanja socijalnih usluga u RH, utemeljenih na potrebama direktnih korisnika i zajednice. Od osnutka je provodila mnogobrojne programe i projekte, od kojih su čak dva programa («Modifikacija ponašanja putem igre» i program «Kontakt») od strane Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju uvrštena u grupu 14 programa koji predstavljaju potencijalne model programe na području prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju.

Udruga, osim direktnog rada s korisnicima radi i na osnaživanju stručnjaka kroz edukacije i supervizije, a putem raznovrsnih javnih akcija i edukativnih filmova, radi na senzibilizaciji cjelokupne javnosti za probleme socijalno isključenih skupina.
 
Socijalno uključivanje i Mentalno zdravlje su osnovni programi unutar kojih "Igra" razvija svoje usluge i aktivnosti rada s direktnim korisnicima, rada na osnaživanju stručnjaka, aktivnosti senzibilizacije i istraživačko-zagovaračke aktivnosti.
Adresa:
 Sveti Duh 55, 10 000 Zagreb,
Telefon: 
(+385) 1 3704-537
E-mail:
udruga.igra@udrugaigra.hr

Web stranica:
http://udrugaigra.hr/


 
 
*Sadržaj cjelokupne mrežne stranice projekta "Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje" isključiva je odgovornost Grada Zagreba