Pretraživanje

UDRUŽENJE "DJECA PRVA"

Udruženje "Djeca prva" organizacija je civilnog društva koja djeluje u području zaštite dobrobiti djece, mladih i njihovih obitelji već više od četvrt stoljeća. Svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro, osnažujući potencijale djece, mladih i obitelji te brinući o socijalno isključenima, a pritom povezujući čitavu zajednicu za kvalitetan i održiv
razvoj društva.

Na godišnjoj razini, Udruga obuhvaća oko 1.500 korisnika kroz sljedeće aktivnosti: Direktna podrška i pomoć djeci i mladima (bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi; smještenima u udomiteljske ili posvojiteljske obitelji; nakon izlaska iz alternativnih oblika skrbi; s problemima u ponašanju) te njihovim biološkim, posvojiteljskim ili udomiteljskim obiteljima kroz uključivanje u izvaninstitucionalnu uslugu savjetovanja i pomaganja Uključivanje djece iz socijalno depriviranih obitelji u kraći predškolski program i grupe podrške za njihove roditelje/skrbnike Poticanje prosocijalnog ponašanja za osnovnoškolsku djecu kroz preventivno-socijalizacijski program te edukativne radionice za njihove roditelje/skrbnike i učitelje Unaprjeđenje kapaciteta stručnjaka u sustavu socijalne skrbi kroz edukaciju i superviziju Unaprjeđenje osobnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka i pomagača u odgojno-obrazovnom sustavu Umrežavanje stručnjaka i pružatelja usluga u lokalnoj zajednici u svrhu primjene integriranog pristupa u zaštiti prava i dobrobiti djece, mladih i obitelji Podrška u socijalnom uključivanju i razvoju osobne odgovornosti i ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i zapošljavanje ranjivih i marginaliziranih skupina u socijalno nepovoljnom položaju Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći obiteljima s iskustvom siromaštva na području Grada Zagreba. Udruga je članica Hrvatske mreže protiv siromaštva i Koordinacije udruga za djecu te sudjeluje u zagovaranju, kreiranju i praćenju provedbe relevantnih javnih politika u području zaštite djece i obitelji te razvoja civilnog društva. Hrvatska udruga socijalnih radnika 2017. godine „Djeci prvoj“, kao organizaciji civilnog društva koja se ističe kvalitetom socijalnih usluga i inovativnošću svojih programa u interesu korisnika, dodijelila je Godišnju nagradu „Jakov Kudrić”.